Skivinspelning

Hösten 2016 åkte vi till USA för att skriva musik och nu är det alltså dags att också spela in och komma ut med den musiken. Nio sånger (på engelska!) håller nu på att färdigställas. Den här skivan skiljer sig något från den förra, eftersom den innehåller främst lovsånger.IMG_8403

Jag har ett härligt gäng musiker med på skivan samt en kör och Torbjörn Frisk är min producent.

IMG_8425

Anders Köllerfors, Ronny Steadfast Johansson, Torbjörn Frisk, Lars Gustavsson och jag i mitten 😉

Vi räknar med en releace i februari 2018.

Så glad och tacksam! Och detta är nu min 4:e produktion… 🙂